SIÊU THỊ THỰC PHẨM BỔ SUNG

Pre-Workout & Creatine

Thực phẩm bổ sung dành cho phụ nữ - Thời điểm sử dụng.
Chúng ta đã quá quen khi phân biệt thực phẩm bổ sung qua các loại khác nhau như whey, mass, amino, BCAA... Đó là chúng ta đang phân biệt theo chủng loại sản phẩm. Còn bây giờ chúng ta thử phân loại theo thời điểm sử dụng và đối tượng sử dụng, đặc tính vật lý của sản phẩm... Phụ nữ & thời điểm sẽ giúp ta chọn và sử dụng sản phẩm một cách hợp lý nhất để đạt được những gì cơ thể mong muốn.

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng