SIÊU THỊ THỰC PHẨM BỔ SUNG

Cellucor

Cellucor là một thương hiệu dinh dưỡng thể thao từ công ty khoa học đời sống dinh dưỡng Nutrabolt, có trụ sở tại Bryan, Texas ở Hoa Kỳ. Cellucor đã được đưa ra thị trường vào năm 2002.Dòng sản phẩm chính của Cellucor, Cellular Chrome Series, bao gồm các sản phẩm bổ sung trước, trong và sau, bao gồm cả pre-workout của thương hiệu, C4 Extreme. Cellucor cũng cung cấp các sản phẩm thông qua Series hiệu suất COR, bao gồm sản phẩm protein whey của nó .

Cellucor cung cấp nhiều loại sản phẩm được khuyến khích sử dụng trước, trong và sau khi làm việc như : Alpha Aminos, C4 , COR-Performance Whey , COR-Performance Gainer ...

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng